Warli Painting

India's global art, proudly tribal art

Warli Painting Design Sadee Booking

Warli Painting Design Sadee Booking
Warli Painting Design Sadee Booking

Adivasi Motive Key Chain Booking

Adivasi Motive Key Chain Booking
Click hre for details
Posted by AYUSH | Adivasi Yuva Shakti» on - - 0 comments»

Please contact directly to Tribal Artist for warli art related inquiries
# Alphabetical Order. (.... updating)

Sr. No. Name Village Taluka Cell No.
1 Bhiku Barakya Jhop Raytali Dahanu 8806077345
2 Chintu Radaka Rajad Raytali Dahanu 9271940614
3 Dhaku Vitthal Kadu Raytali Dahanu 9220871840
4 Dinesh Bhoir Suponde Vada 9860396300
5 Ganesh Mahadev Vangad Ganjad Dahanu 8796604647
6 Hareshwar Vanaga Dahanu Agar Dahanu 9637733524
7 Janu Bhiva Rawate Raytali Dahanu 9260472488
8 Kamalesh Ratna Dhulasada Jamshet Dahanu 7350017407
9 Kiran Gowarala Jamshet Dahanu 9762936898
10 Madhukar Kharpade Sakharshet Jawhar 9273525718
11 Madhukar Rambhavu Vadu Palghar Palghar 7798844205
12 Mangesh Dhaku Kadu Raytali Dahanu 9220871840
13 Minakshi Vasudev Wayeda Ganjad Dahanu 9923336115
14 Nilesh Ramaji Rajad Raytali Dahanu 8446351550
15 Pritam Laxman Parhad Khambale Dahanu 9226292744
16 Rajesh Babu Rade Alonde Palghar 9209570070
17 Rajesh Laxman Mor Navnath Dahanu 9209013641
18 Rajesh Mohankar Khambale Dahanu 9209535825
19 Ravindra Dasharath Kom Nanivali Dahanu 9764960312
20 Sachin Govind Vangad Ganjad Dahanu 8149759101
21 Sampat Devaji Thankar Dhamangav Dahanu 9975670275
22 Sandesh Chintu Rajad Raytali Dahanu 8976821766
23 Sandip Madhav Bhoir Veti Dahanu 9503277876
24 Sanjay Balkrushna Parhad Khambale Dahanu 9049343532
25 Sunil Kharpade Vikramgadh Vikramgadh 9225589881
26 Vanshya Janu Bhujad Ena Dahanu 9765379288

Categories:

Adikala : Tribal Entrepreneurship Model

Adikala : Tribal Entrepreneurship Model
Tribal Employment Generation Venture

Buy Warli Painting Online

Warli Painting

Warli Painting Animation

Warli Painting @ Facebook

Warli Art is our Cultural intellectual

Warli Art is our Cultural intellectual
Submit registration form